TAHOGRAF
POTRDILO O DEJAVNOSTIH VOZNIKA
Izpolniti s tipkanimi črkami in podpisati pred vožnjo. Hraniti skupaj z izvirnimi tahografi na mestu določenom za to.
Lažna potdrila predstavljajo prekršek

Naziv podjetja

Naslov

Mesto

Poštna številka

Država
Telefonska številka (vključno z mednarodno dohodno številko)

Številka telefaksa (vključno z mednarodno dohodno številko)

Elektronski naslov


Spodaj podpisani
Ime in priimek

Položaj v podjetju


Izjavljam da je bil voznik
Ime in priimek

Datum rojstva (v obliki DD/MM/YYYY)

Številka
(Tukaj vpišite številko dokumenta, ki ste ga izbrali)

Zaposlen v podjetju od (DD/MM/YYYY)


v času
od (DD/MM/YYYY)

(HH:MM:SS)

do (DD/MM/YYYY)

(HH:MM:SS)

Na bolniškem dopustu
da
ne
na letnem dopustu
da
ne
je vozil vozilo izvzeto s področja uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006 AETR ali AETR
da
ne

Zaključno
Mesto

Datum potrdila (DD/MM/YYYY)CCODE

Prepišite kôd


Ali ste vedeli...?


Vsi 'člani VDO TIS kluba' in 'Registrirani uporabniki' imajo možnost brezplačno uporabljati avtomatski sistem izpolnjevanja 'Potrdila o aktivnostih profesionalnih voznikov' ter s tem poenostavijo in pospešijo njihovo pripravo. Vkolikor ste zainteresirani za uporabo te usluge, kliknite na gumb 'Zanima me' in samo sledite korake ki vas vodijo čez celoten proces registracije in aktivacije.

Vkolikor imate dodatna vprašanja ali se srečate z eventuelnim problemom pri aktivaciji ali uporabi usluge, poglejte naslednja Navodila ali kontaktirajte našo tehnično podporo.


Zanima me Ne zanima me